Наставити вухо

Translation — наставлять — from russian —

Наставити вухо

 • 1 наставлять

  наставлятьI

  несов

  1. (ставить в большом количестве) φορτώνω, γεμίζω·

  2. (надставлять) μακραίνω:

  \наставлять платье μακραίνω τό φόρεμα·

  3. (направлять, нацеливать) κατευθύνω:

  \наставлять подзорную трубу́ κατευθύνω τή διόπτρα· ◊ \наставлять ροτέ кому́-л. βάζω κέρατα (σέ κάποιον), κερατώνω κάποιον \наставлять нос кому́-л. πιάνω κάποιον κορόϊδο.

  наставлятьII

  несов (давать совет) συμβουλεύω, νουθετώ, προτρέπω· ◊ \наставлять кого-л. на путь истины κατευθύνω κάποιον στό ὀρθό δρόμο.

  Русско-новогреческий словарь > наставлять

 • 3 наставлять

  edifyглагол:

  edify (наставлять, поучать)

  admonish (увещевать, наставлять, предостерегать, напоминать, советовать, убеждать)

  tutor (обучать, наставлять, брать уроки, давать частные уроки, поучать, руководить)

  monitor (контролировать, проверять, наставлять, советовать, вести радиоперехват, вести дозиметрический контроль)

  catechize (допрашивать, наставлять, преподавать катехизис)

  Русско-английский синонимический словарь > наставлять

 • 4 наставлять

  Русско-английский словарь религиозной лексики > наставлять

 • 5 наставлять

  I – наставлять; совер. – наставить

  1)

  put/place/set (many); piece (on), add; add a piece (on); put on; lengthen (by)

  2) ,

  aim (at), level (at), point (at)

  наставлять рога кому-л. разг. — to cuckold smb.

  II – наставлять; совер. – наставить

  (кого-л.)

  1) instruct; admonish; edify; exhort

  2) , teach

  Русско-английский словарь по общей лексике > наставлять

 • 6 наставлять

  1.

  1. (; ) and a piece (on), put* on (); ( тв.; ) lengthen ( by)

  2. ( на ; ) aim ( at), point ( at)

  наставить рога кому-л. — cuckold smb.

  наставлять нос кому-л. — trick / fool smb.

  2.

  admonish (); edify (), exhort ()

  наставлять кого-л. на путь истинный — set* smb. on the right path*, put* smb. wise

  Русско-английский словарь Смирнитского > наставлять

 • 7 наставлять на ум

  • НАСТАВЛЯТЬ/НАСТАВИТЬ НА УМ кого old-fash, coll

  [VP; subj: usu. human]

  =====

  ⇒ to teach s.o. something good, useful (usu. in the form of sensible advice):

  X наставил Y-а на ум≈ X taught Y some sense;

  X made Y see sense (the light);

  X put some sense into Y's head (into Y);

  X brought Y to Y's senses;

  X brought Y (back) to reason;

  X wised Y up.

       ♦ [Гордей Карпыч:] Ну, брат, спасибо, что на ум наставил, а то было свихнулся совсем. Не знаю, как и в голову вошла такая гнилая фантазия (Островский 2). [G.K.:] Well, brother, thank you for bringing me back to reason; I almost went my mind completely. I don't know how such a rotten notion got into my head (2a).

  Большой русско-английский фразеологический словарь > наставлять на ум

 • 8 наставлять

  Русско-китайский словарь > наставлять

 • 9 наставлять

  наставля́ть I, наста́вить I (373-3-65)

  ① () 置く оку; 並/нара/べる (); 配置/хайти/する (); 据/су/える, 据えつける ()

  ② () 継ぎ足す цугитасу, 付け足す, 補足/хосокў/する

  ③ () つきつける, 向/му/ける

  ◇ наставля́ть рога́ () おっとを裏切/ураги/る;

  ◇ наста́вить нос ・・・を愚弄/гуро:/する

    наставлять

  наставля́ть II, наста́вить II (374-1-03)

  () 教/оси/える; 導く митибику, 教導/кё:до:/する (н)

  ◇ наста́вить на ум 知恵/тиэ/をつける(かす);

  ◇ наставля́ть на путь и́стины 正/тада/しい道/мити/へ導く

  Русско-японский словарь > наставлять

 • 11 наставлять

  наставить

  1) чего – наставляти, наставити и понаставляти, настановляти и настановлювати, настановити, понастановляти и понастановлювати чого. [Кругом наставили мисок (Котл.). Поналивала у казани оливи і понаставляла у піч (Рудч.). Наїдків, напитків понастановлювала (М. Вовч.)];

  2) см. Надставлять. -ть рога кому – наставляти, наставити, ставити, поставити роги кому;

  3) (направлять, приготовлять постановкой) наставляти, наставити, (о мног.) понаставляти що; см. Наводить 2. -ть западню (ловушку) – наставляти, наставити пастку. -ть копьё – наставляти, наставити, насторожувати, насторожити списа.

  [Гайдамака стоїть, виставивши ногу в сап'янці і настороживши списа (Куліш)]. -ть самовар – ставити, поставити, наставляти, наставити, настановляти, настановити самовар(а). [Постав самовар! (Брацл.). Самовари наставляє (Звин.). Настанови- но самовара! (Липовеч.)].

  -ть уши – см. Навастривать уши;

  4) кого – нав[у]чати, навчити (на (добрий) розум) кого, давати, дати науку кому, напучувати, напутити, нарозумляти, нарозумити, радити, порадити, наважувати, настановляти, настановити, наставляти, наставити, (надоумлять) напоумляти, напоумити кого. [А мати хоче научати, так соловейко не дає (Шевч.).

  Почну на добрий розум навчати, – як умію, так і навчаю (М. Вовч.). Батько науку мені давав, щоб я худобу жалував (Харківщ.). «Ти не повинна ховатися з ним по закутках», – напучувала Навроцька (Н.-Лев.). Не було кому нарозумити сироту (Канівщ.). Це він так порадив нас (Звин.). «Будь покірна», – наважують, – «та до роботи щира» (М. Вовч.).

  Він там вас настанове, що далі треба робити (Мирний)]. -ть на что – навчати, навчити на що и чого, напучувати, напутити, направляти, направити, навертати, навернути, призводити, призвести на що. [Ви його на добро навчите (М. Вовч.). Лихого на добре не навчиш (Приказка). Оддам до школи, може там його на добре направлять (Звин.).

  Вони сами мене на це призводили (Крим.). Якби-ж ви на добре призводили, а то все на лихе (М. Грінч.)]. -ть на ум – настановляти, настановити, наставляти, наставити, навертати, навернути, наводити, навести, навчати, навчити на (добрий) розум, навчати, навчити розуму. [Настановили на розум (Сл. Гр.). Хто його на розум добрий наставляв? (М. Вовч.).

  На добрий розум навернути (М. Вовч.). Нехай прийде, навчимо його на добрий розум! (Звин.). Я її розуму навчала (М. Вовч.)]. -ть на путь (истины, добродетели, спасения и т. п.) – напучувати, напутити на добру (спасенну) путь, наломлювати, наломити на добру путь (дорогу); срв. Направлять (3) на путь. [Він тебе годував, ростив, на добру путь напучував (Мирний).

  На спасенну путь напутив (Рада). Наломити свого вихованка на добру дорогу (Франко)]. Наставленный –

  1) наставлений, настановлений, понастановлюваний;

  2) см. Надставленный; (о рогах) наставлений;

  3) наставлений; насторожений; наведений; поставлений: (об ушах) – см. Навострённый (под Навастривать);

  4) навчений, научений, напучений, нарозумлений; напоумлений. -ться –

  1) наставлятися, наставитися, настановлятися, настановитися, понаставлятися, понастановлятися; бути настановлюваним, наставленим, настановленим, понастановлюваним и т. п.; срв. Наставлять 1 и 3;

  2) см. Надставляться;

  3) навчатися, навчитися, напучуватися, напутитися; бути навчаним, напучуваним, навченим (наученим), напученим и т. п.

  * * *

  I ; сов. – наст`авить

  1) наставля́ти, наста́вити, -влю, -виш мног. понаставля́ти, настановля́ти, настанови́ти, -новлю, -новині мног. понастановля́ти понастано́влювати, -люю, -люєш

  \наставлятьть самова́р — наставля́ти, наста́вити (настановля́ти, настанови́ти) самова́р

  \наставлятьть у́хо (у́ши) — наставля́ти, наста́вити ву́хо (ву́ха)

  II ; сов. – наст`авить

  наставля́ти, наста́вити, -влю, -виш, настановля́ти, настанови́ти, -новлю́, -новиш (кого на що); навча́ти, навчи́ти мног. понавча́ти понау́чувати, -чую, -чуєш , повча́ти , напучувати, -чую, -чуєш и напуча́ти, напути́ти, -пучу́, -пути́ш (кого на що)

  \наставлятьть на ум (на ра́зум) — наставляти, настави́ти (настановля́ти, настанови́ти) на [до́брий] ро́зум, навча́ти, навчи́ти, повча́ти несов., напу́чувати напуча́ти, напути́ти

  Русско-украинский словарь > наставлять

 • 13 наставлять

  I несовер. – наставлять; совер. – наставить
  1) (что-л.) (надставлять)
  put/place/set (many); piece (on), add; add a piece (on); put on; lengthen (by) (удлинять чем-л.)
  2) (кого-л./что-л.), (на кого-л./что-л.) (нацеливать)aim (at), level (at), point (at)

  II (кого-л.)

  1) (поучать кого-л.) instruct
  2) (кого-л.), (в чем-л.) teach

  * * *

  1) edify; 2) set

  * * *

  (что-л.) (надставлять) put/place/set (many)

  * * *

  catechize

  monitor

  Новый русско-английский словарь > наставлять

 • 16 наставлять

  1) General subject: add, admonish, aim, edify, homilize, instruct, level, monish, monitor, piece, place, put, set, teach, tutor, patronize

  2) Church: catechize, catechize

  3) Engineering: extend

  4) Rare: sermon

  5) Religion: council, counsel, disciple, exhort, follow-up

  6) Business: direct

  7) Drilling: join

  Универсальный русско-английский словарь > наставлять

 • 17 наставлять

  v

  1) gener. anleiten, belehren , ermahnen, ermähnen, instruieren

  2) colloq. vergattern

  3) dial. berichten

  4) pompous. unterweisen , anweisen

  Универсальный русско-немецкий словарь > наставлять

 • Источник: https://translate.enacademic.com/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C/ru/xx/

  наставляти 2 значень

  Наставити вухо

  дієслово недоконаного виду

  Інфінітив наставля́ти
  однина множина
  Наказовий спосіб
  1 особа наставля́ймо
  2 особанаставля́й наставля́йте
  МАЙБУТНІЙ ЧАС
  1 особа наставля́тиму наставля́тимемо, наставля́тимем
  2 особа наставля́тимеш наставля́тимете
  3 особа наставля́тименаставля́тимуть
  ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
  1 особанаставля́ю наставля́ємо, наставля́єм
  2 особанаставля́єш наставля́єте
  3 особанаставля́єнаставля́ють
  Активний дієприкметник
  Дієприслівник
  наставля́ючи
  МИНУЛИЙ ЧАС
  чол. р.наставля́внаставля́ли
  жін. р.наставля́ла
  сер. р.наставля́ло
  Активний дієприкметник
  Пасивний дієприкметник
  Безособова форма
  Дієприслівник
  наставля́вши
  НАВО́ДИТИ (надавати зброї, оптичному приладу і т. ін. певної спрямованості, повертаючи в бік когось, чогось),НАСТАВЛЯ́ТИ, НАПРАВЛЯ́ТИ, СПРЯМО́ВУВАТИ, СКЕРО́ВУВАТИ, НАПРЯМЛЯ́ТИрідше;НАЦІ́ЛЮВАТИ[НАЦІЛЯ́ТИ] (на якусь конкретну, точну ціль). – Док.: навести́, наста́вити, напра́вити, спрямува́ти, скерува́ти, напрями́ти, наці́лити. Літні дами наводили лорнети, здалека оглядаючи молодих гвардійців (П. Кочура); Двоє кремезних перм’яків помчали навздогін, наставивши на нього вила, як на ведмедя (З. Тулуб); Хотів був [хорунжий] стріляти, та скорчена рука не змогла направити постріл (О. Довженко); Німець спрямував ліхтар на старшину (О. Гончар); Стахурський скерував бінокль на річку (Ю. Смолич); [Марко (витягає револьвера й напрямляє в інженера):] Підходь сюди! (М. Ірчан); Радісно повискуючи, він кинувся на Тоську, затиснувши в руці кинжал, націлюючи йому в шию (Григорій Тютюнник). – Пор. 1. ці́литися.
  НАСТОРО́ЖУВАТИщо, у сполуч. із сл. вуха [вухо] (про тварин – прислухаючись, піднімати вуха; про людей, розм. – напружено прислухатися), НАСТАВЛЯ́ТИ, НАШОРО́ШУВАТИ, НАЩУ́ЛЮВАТИ, НАЩУ́РЮВАТИ, НАСТРУ́НЧУВАТИрозм. – Док.: насторожи́ти, наста́вити, нашоро́шити, нащу́лити, нащу́рити, настру́нчити. Марс раптом насторожив вуха і потягнув дядю Васю за собою (О. Іваненко); Ілько нап’яв поводи й ще дужче одкинувся на коні й вухо чуйніш насторожив (А. Головко); Наставила [Домаха] вухо, вловила слово-друге, підняла навіть голову, щоб не пропустити жодного слова (Д. Бедзик); А Залізняк попереду Нашорошив вуха (Т. Шевченко); Нащуливши вуха, ловлять коні степову тривогу (Н. Рибак); Гайдамацький старшина окремої чоти допитливо нащулив вуха (Я. Качура); А мої цікаві вуха трохи не розпадаються, так наструнчую, та ба! (Марко Вовчок). – Пор. 2. напру́жувати.

  наставля́й кише́ню (оби́дві жме́ні), ірон. Не розраховуй на щось, не сподівайся чогось. [Антон:] Поїде вона з тобою в глухі ліси, на річку ..

  слухати жаб’ячі концерти? Наставляй кишеню!(Л. Дмитерко); — Підводи? — знову обізвався низенький, в пілотці.— Це будуть підвозити тих, що приставатимуть.

  Високий, з сердитими очима сіпнувся від обурення: — Наставляй обидві жмені! (В. Козаченко).

  дієслово недоконаного виду

  Інфінітив наставля́ти
  однина множина
  Наказовий спосіб
  1 особа наставля́ймо
  2 особанаставля́й наставля́йте
  МАЙБУТНІЙ ЧАС
  1 особа наставля́тиму наставля́тимемо, наставля́тимем
  2 особа наставля́тимеш наставля́тимете
  3 особа наставля́тименаставля́тимуть
  ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
  1 особанаставля́ю наставля́ємо, наставля́єм
  2 особанаставля́єш наставля́єте
  3 особанаставля́єнаставля́ють
  Активний дієприкметник
  Дієприслівник
  наставля́ючи
  МИНУЛИЙ ЧАС
  чол. р.наставля́внаставля́ли
  жін. р.наставля́ла
  сер. р.наставля́ло
  Активний дієприкметник
  Пасивний дієприкметник
  Безособова форма
  Дієприслівник
  наставля́вши
  НАВО́ДИТИ (надавати зброї, оптичному приладу і т. ін. певної спрямованості, повертаючи в бік когось, чогось),НАСТАВЛЯ́ТИ, НАПРАВЛЯ́ТИ, СПРЯМО́ВУВАТИ, СКЕРО́ВУВАТИ, НАПРЯМЛЯ́ТИрідше;НАЦІ́ЛЮВАТИ[НАЦІЛЯ́ТИ] (на якусь конкретну, точну ціль). – Док.: навести́, наста́вити, напра́вити, спрямува́ти, скерува́ти, напрями́ти, наці́лити. Літні дами наводили лорнети, здалека оглядаючи молодих гвардійців (П. Кочура); Двоє кремезних перм’яків помчали навздогін, наставивши на нього вила, як на ведмедя (З. Тулуб); Хотів був [хорунжий] стріляти, та скорчена рука не змогла направити постріл (О. Довженко); Німець спрямував ліхтар на старшину (О. Гончар); Стахурський скерував бінокль на річку (Ю. Смолич); [Марко (витягає револьвера й напрямляє в інженера):] Підходь сюди! (М. Ірчан); Радісно повискуючи, він кинувся на Тоську, затиснувши в руці кинжал, націлюючи йому в шию (Григорій Тютюнник). – Пор. 1. ці́литися.
  НАСТОРО́ЖУВАТИщо, у сполуч. із сл. вуха [вухо] (про тварин – прислухаючись, піднімати вуха; про людей, розм. – напружено прислухатися), НАСТАВЛЯ́ТИ, НАШОРО́ШУВАТИ, НАЩУ́ЛЮВАТИ, НАЩУ́РЮВАТИ, НАСТРУ́НЧУВАТИрозм. – Док.: насторожи́ти, наста́вити, нашоро́шити, нащу́лити, нащу́рити, настру́нчити. Марс раптом насторожив вуха і потягнув дядю Васю за собою (О. Іваненко); Ілько нап’яв поводи й ще дужче одкинувся на коні й вухо чуйніш насторожив (А. Головко); Наставила [Домаха] вухо, вловила слово-друге, підняла навіть голову, щоб не пропустити жодного слова (Д. Бедзик); А Залізняк попереду Нашорошив вуха (Т. Шевченко); Нащуливши вуха, ловлять коні степову тривогу (Н. Рибак); Гайдамацький старшина окремої чоти допитливо нащулив вуха (Я. Качура); А мої цікаві вуха трохи не розпадаються, так наструнчую, та ба! (Марко Вовчок). – Пор. 2. напру́жувати.

  наставля́й кише́ню (оби́дві жме́ні), ірон. Не розраховуй на щось, не сподівайся чогось. [Антон:] Поїде вона з тобою в глухі ліси, на річку ..

  слухати жаб’ячі концерти? Наставляй кишеню!(Л. Дмитерко); — Підводи? — знову обізвався низенький, в пілотці.— Це будуть підвозити тих, що приставатимуть.

  Високий, з сердитими очима сіпнувся від обурення: — Наставляй обидві жмені! (В. Козаченко).

  Інфінітив наставля́ти
  однина множина
  Наказовий спосіб
  1 особа наставля́ймо
  2 особанаставля́й наставля́йте
  МАЙБУТНІЙ ЧАС
  1 особа наставля́тиму наставля́тимемо, наставля́тимем
  2 особа наставля́тимеш наставля́тимете
  3 особа наставля́тименаставля́тимуть
  ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
  1 особанаставля́ю наставля́ємо, наставля́єм
  2 особанаставля́єш наставля́єте
  3 особанаставля́єнаставля́ють
  Активний дієприкметник
  Дієприслівник
  наставля́ючи
  МИНУЛИЙ ЧАС
  чол. р.наставля́внаставля́ли
  жін. р.наставля́ла
  сер. р.наставля́ло
  Активний дієприкметник
  Пасивний дієприкметник
  Безособова форма
  Дієприслівник
  наставля́вши
  II. НАСТАВЛЯ́ТИкого (давати конкретні поради, настанови, як слід робити, поводитися в тих чи інших випадках), НАСТАНОВЛЯ́ТИрідше,НАПУ́ЧУВАТИ[НАПУЧА́ТИ], НАВЧА́ТИ[НАУЧА́ТИрідко], НАКА́ЗУВАТИкому (перев. із спол. щоб), НАУЩА́ТИзаст.;ПОВЧА́ТИ, УЧИ́ТИ[ВЧИ́ТИ]розм., УКА́ЗУВАТИ[ВКА́ЗУВАТИ]кому, розм. (наставляти, роблячи зауваження, наказуючи – з можливим відтінком непотрібного або надокучливого, надмірного повчання); НАПОУМЛЯ́ТИрозм.,УРОЗУМЛЯ́ТИ[ВРОЗУМЛЯ́ТИ]розм. (навчати діяти розумно, розсудливо). – Док.: наста́вити, настанови́ти, напути́ти, навчи́ти[научи́ти], наусти́ти, указа́ти[вказа́ти], напоу́мити, урозу́мити[врозу́мити]. Увечері Уляна вже.. наставляла сина, щоб він дивився за своєю жінкою (Григорій Тютюнник); – І що тобі за охота дитину такого навчати? – звернулася Настя до чоловіка.. – Ніколи батьківської поради не дасть; усе жартує та, немов той ворог, на лихо настановля (Л. Яновська); Як відомо, малу дитину навчають і напучують батьки й добрі вчителі (І. Цюпа); Він.. почав навчати її, до кого звернутися у Києві і як знайти нас (О. Досвітній); Знов мені нагадалася небіжка неня. Бувало наказувала мені, щоби я шанувався, бо не буде з мене господаря (Лесь Мартович); І доки він запрягає, мати повчає сина: – Гляди ж, синку, не балуйся (О. Донченко); – Ох, Іване Володимировичу, так же не можна. Навіщо ж ви?.. Любий мій, не вчіть мене… Та я не вчу. Я тільки кажу (О. Довженко); Яке право мають вони контролювати його вчинки? Він не дитина, не монах і не хлоп. І ніхто не сміє йому вказувати (З. Тулуб); – Напоумте його! Ви розгадали – душею він добрий, але ж боюсь я за нього! (О. Гончар). – Пор. II. ра́дити, 3. спрямо́вувати.
  РА́ДИТИ (давати пораду, пропозицію, вказівку тощо), РА́ЯТИ[РА́ЇТИ]розм., НАРА́ДЖУВАТИрозм., ДОРА́ДЖУВАТИрозм.; КОНСУЛЬТУВА́ТИ (давати консультацію з якогось питання); ПРОПОНУВА́ТИ, ПІДКА́ЗУВАТИ (рекомендувати комусь, як діяти, застерігаючи кого-небудь від чогось). – Док.: пора́дити, пора́яти[пора́їти], нара́яти, нара́дити, дора́дити, проконсультува́ти, запропонува́ти, підказа́ти. Кожний радив, як треба зробити, щоб спіймати бугая, і, як водиться, ті, що радили, самі боялися його ловити (Григорій Тютюнник); Лаврін так і зробив, як йому раяла мати: причепурився, взяв двох старостів та й пішов у Бієвці (І. Нечуй-Левицький); Сава нараджує Маркові гнати корів долом (К. Гордієнко); – Як вам буде тяжко, то спродайте молоді бички! – дораджував Михайло батькові (О. Кобилянська); МаратНилович охоче консультував хлопців, радив, що і як робити (Ю. Збанацький); – Пропоную нашій веселій Оксанці завжди дбати про те, щоб ніхто не сумував і щоб всі всміхалися (О. Іваненко). – Пор. II. наставля́ти.
  СПРЯМО́ВУВАТИ (давати кому-небудь вказівки, поради щодо дотримання чогось у поведінці, навчанні, роботі, світогляді і т. ін.), СКЕРО́ВУВАТИ, НАПРАВЛЯ́ТИ, НАЦІ́ЛЮВАТИ, НАЦІЛЯ́ТИ, ОРІЄНТУВА́ТИ, НАПРЯМЛЯ́ТИрозм., НАВЕРТА́ТИрозм., НАВО́ДИТИ заст. – Док.: спрямува́ти, скерува́ти, напра́вити, наці́лити, зорієнтува́ти, напрями́ти, наверну́ти, навести́. Це живі людські душі! Юні ще та незаскорузлі, куди його спрямуєш, так воно й ростиме (О. Гончар); – Біжи до заводських.. і питай у них, як тобі далі жити… Вони тебе скоро направлять (В. Кучер); Орест Білинський схаменувся, що перебрав міру, націливши синів на надто однобічні інтереси (Ірина Вільде); Не було у них учителів, що напрямляли б, як іти і куди іти (Панас Мирний); Не плачеш ти і не співаєш, Гадаєш, думаєш-гадаєш, Як його вчити, навести На путь святий святого сина (Т. Шевченко). – Пор. II. наставля́ти, 1. схиля́ти.

  Источник: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8

  Переводы «наставлять» (Ru-Uk) на ABBYY Lingvo Live

  Наставити вухо

  без примеровНайдено в 1 словаре

  1. несов.; сов. – наст`авить

   1. (ставить) наставляти, наставити, -влю, -виш и мног. понаставляти, настановляти, настановити, -новлю, -новині и мног. понастановляти и понастановлювати, -люю, -люєш

   2. см. надставлять

  2. несов.; сов. – наст`авить

   (кого на что и чему – давать наставления) наставляти, наставити, -влю, -виш, настановляти, настановити, -новлю, -новиш (кого на що); (поучать) навчати, навчити и мног. понавчати и понаучувати, -чую, -чуєш (кого-чого и чому), повчати (несов. – кого), напучувати, -чую, -чуєш и напучати, напутити, -пучу, -путиш (кого на що)

  наставля́ти; наста́вити; -влю; -виш понаставля́ти; настановля́ти; настанови́ти; -новлю; -новині понастановля́ти понастано́влювати; -люю; -люєшПримеры

  ~ть самовар — наставляти, наставити (настановляти, настановити) самовар
  ~ть ухо (уши) — наставляти, наставити вухо (вуха)

  Редактировать и учитьРедактировать и учить

  Пока нет переводов этого текста.
  Будьте первым, кто переведёт его!

  Будущее время
  я наставлюмы наставим
  ты наставишьвы наставите
  он, она, оно наставитони наставят
  Прошедшее время
  я, ты, он наставилмы, вы, они наставили
  я, ты, она наставила
  оно наставило
  Действит. причастие прош. вр.наставивший
  Страдат. причастие прош. вр.наставленный
  Деепричастие прош. вр.наставив, *наставивши
  Ед. ч.Мн. ч.
  Повелительное накл.наставьнаставьте
  Побудительное накл.наставимте
  Будущее время
  я наставлюсьмы наставимся
  ты наставишьсявы наставитесь
  он, она, оно наставитсяони наставятся
  Прошедшее время
  я, ты, он наставилсямы, вы, они наставились
  я, ты, она наставилась
  оно наставилось
  Причастие прош. вр.наставившийся
  Деепричастие прош. вр.наставившись
  Ед. ч.Мн. ч.
  Повелительное накл.наставьсянаставьтесь
  Побудительное накл.наставимтесь
  Настоящее время
  я наставляюмы наставляем
  ты наставляешьвы наставляете
  он, она, оно наставляетони наставляют
  Прошедшее время
  я, ты, он наставлялмы, вы, они наставляли
  я, ты, она наставляла
  оно наставляло
  Наст. времяПрош. время
  Действит. причастиенаставляющийнаставлявший
  Страдат. причастиенаставляемый
  Деепричастиенаставляя (не) наставляв, *наставлявши
  Ед. ч.Мн. ч.
  Повелительное накл.наставляйнаставляйте
  Настоящее время
  я наставляюсьмы наставляемся
  ты наставляешьсявы наставляетесь
  он, она, оно наставляетсяони наставляются
  Прошедшее время
  я, ты, он наставлялсямы, вы, они наставлялись
  я, ты, она наставлялась
  оно наставлялось
  Наст. времяПрош. время
  Причастиенаставляющийсянаставлявшийся
  Деепричастиенаставляясь (не) наставлявшись
  Ед. ч.Мн. ч.
  Повелительное накл.наставляйсянаставляйтесь

  Источник: https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/ru-uk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C

  Перевод наставлять с русского на все языки

  Наставити вухо

 • 1 наставлять

  наставлятьI

  несов

  1. (ставить в большом количестве) φορτώνω, γεμίζω·

  2. (надставлять) μακραίνω:

  \наставлять платье μακραίνω τό φόρεμα·

  3. (направлять, нацеливать) κατευθύνω:

  \наставлять подзорную трубу́ κατευθύνω τή διόπτρα· ◊ \наставлять ροτέ кому́-л. βάζω κέρατα (σέ κάποιον), κερατώνω κάποιον \наставлять нос кому́-л. πιάνω κάποιον κορόϊδο.

  наставлятьII

  несов (давать совет) συμβουλεύω, νουθετώ, προτρέπω· ◊ \наставлять кого-л. на путь истины κατευθύνω κάποιον στό ὀρθό δρόμο.

  Русско-новогреческий словарь > наставлять

 • 3 наставлять

  edifyглагол:

  edify (наставлять, поучать)

  admonish (увещевать, наставлять, предостерегать, напоминать, советовать, убеждать)

  tutor (обучать, наставлять, брать уроки, давать частные уроки, поучать, руководить)

  monitor (контролировать, проверять, наставлять, советовать, вести радиоперехват, вести дозиметрический контроль)

  catechize (допрашивать, наставлять, преподавать катехизис)

  Русско-английский синонимический словарь > наставлять

 • 4 наставлять

  Русско-английский словарь религиозной лексики > наставлять

 • 5 наставлять

  I – наставлять; совер. – наставить

  1)

  put/place/set (many); piece (on), add; add a piece (on); put on; lengthen (by)

  2) ,

  aim (at), level (at), point (at)

  наставлять рога кому-л. разг. — to cuckold smb.

  II – наставлять; совер. – наставить

  (кого-л.)

  1) instruct; admonish; edify; exhort

  2) , teach

  Русско-английский словарь по общей лексике > наставлять

 • 6 наставлять

  1.

  1. (; ) and a piece (on), put* on (); ( тв.; ) lengthen ( by)

  2. ( на ; ) aim ( at), point ( at)

  наставить рога кому-л. — cuckold smb.

  наставлять нос кому-л. — trick / fool smb.

  2.

  admonish (); edify (), exhort ()

  наставлять кого-л. на путь истинный — set* smb. on the right path*, put* smb. wise

  Русско-английский словарь Смирнитского > наставлять

 • 7 наставлять на ум

  • НАСТАВЛЯТЬ/НАСТАВИТЬ НА УМ кого old-fash, coll

  [VP; subj: usu. human]

  =====

  ⇒ to teach s.o. something good, useful (usu. in the form of sensible advice):

  X наставил Y-а на ум≈ X taught Y some sense;

  X made Y see sense (the light);

  X put some sense into Y's head (into Y);

  X brought Y to Y's senses;

  X brought Y (back) to reason;

  X wised Y up.

       ♦ [Гордей Карпыч:] Ну, брат, спасибо, что на ум наставил, а то было свихнулся совсем. Не знаю, как и в голову вошла такая гнилая фантазия (Островский 2). [G.K.:] Well, brother, thank you for bringing me back to reason; I almost went my mind completely. I don't know how such a rotten notion got into my head (2a).

  Большой русско-английский фразеологический словарь > наставлять на ум

 • 9 наставлять

  наставить

  1) чего – наставляти, наставити и понаставляти, настановляти и настановлювати, настановити, понастановляти и понастановлювати чого. [Кругом наставили мисок (Котл.). Поналивала у казани оливи і понаставляла у піч (Рудч.). Наїдків, напитків понастановлювала (М. Вовч.)];

  2) см. Надставлять. -ть рога кому – наставляти, наставити, ставити, поставити роги кому;

  3) (направлять, приготовлять постановкой) наставляти, наставити, (о мног.) понаставляти що; см. Наводить 2. -ть западню (ловушку) – наставляти, наставити пастку. -ть копьё – наставляти, наставити, насторожувати, насторожити списа.

  [Гайдамака стоїть, виставивши ногу в сап'янці і настороживши списа (Куліш)]. -ть самовар – ставити, поставити, наставляти, наставити, настановляти, настановити самовар(а). [Постав самовар! (Брацл.). Самовари наставляє (Звин.). Настанови- но самовара! (Липовеч.)].

  -ть уши – см. Навастривать уши;

  4) кого – нав[у]чати, навчити (на (добрий) розум) кого, давати, дати науку кому, напучувати, напутити, нарозумляти, нарозумити, радити, порадити, наважувати, настановляти, настановити, наставляти, наставити, (надоумлять) напоумляти, напоумити кого. [А мати хоче научати, так соловейко не дає (Шевч.).

  Почну на добрий розум навчати, – як умію, так і навчаю (М. Вовч.). Батько науку мені давав, щоб я худобу жалував (Харківщ.). «Ти не повинна ховатися з ним по закутках», – напучувала Навроцька (Н.-Лев.). Не було кому нарозумити сироту (Канівщ.). Це він так порадив нас (Звин.). «Будь покірна», – наважують, – «та до роботи щира» (М. Вовч.).

  Він там вас настанове, що далі треба робити (Мирний)]. -ть на что – навчати, навчити на що и чого, напучувати, напутити, направляти, направити, навертати, навернути, призводити, призвести на що. [Ви його на добро навчите (М. Вовч.). Лихого на добре не навчиш (Приказка). Оддам до школи, може там його на добре направлять (Звин.).

  Вони сами мене на це призводили (Крим.). Якби-ж ви на добре призводили, а то все на лихе (М. Грінч.)]. -ть на ум – настановляти, настановити, наставляти, наставити, навертати, навернути, наводити, навести, навчати, навчити на (добрий) розум, навчати, навчити розуму. [Настановили на розум (Сл. Гр.). Хто його на розум добрий наставляв? (М. Вовч.).

  На добрий розум навернути (М. Вовч.). Нехай прийде, навчимо його на добрий розум! (Звин.). Я її розуму навчала (М. Вовч.)]. -ть на путь (истины, добродетели, спасения и т. п.) – напучувати, напутити на добру (спасенну) путь, наломлювати, наломити на добру путь (дорогу); срв. Направлять (3) на путь. [Він тебе годував, ростив, на добру путь напучував (Мирний).

  На спасенну путь напутив (Рада). Наломити свого вихованка на добру дорогу (Франко)]. Наставленный –

  1) наставлений, настановлений, понастановлюваний;

  2) см. Надставленный; (о рогах) наставлений;

  3) наставлений; насторожений; наведений; поставлений: (об ушах) – см. Навострённый (под Навастривать);

  4) навчений, научений, напучений, нарозумлений; напоумлений. -ться –

  1) наставлятися, наставитися, настановлятися, настановитися, понаставлятися, понастановлятися; бути настановлюваним, наставленим, настановленим, понастановлюваним и т. п.; срв. Наставлять 1 и 3;

  2) см. Надставляться;

  3) навчатися, навчитися, напучуватися, напутитися; бути навчаним, напучуваним, навченим (наученим), напученим и т. п.

  * * *

  I ; сов. – наст`авить

  1) наставля́ти, наста́вити, -влю, -виш мног. понаставля́ти, настановля́ти, настанови́ти, -новлю, -новині мног. понастановля́ти понастано́влювати, -люю, -люєш

  \наставлятьть самова́р — наставля́ти, наста́вити (настановля́ти, настанови́ти) самова́р

  \наставлятьть у́хо (у́ши) — наставля́ти, наста́вити ву́хо (ву́ха)

  II ; сов. – наст`авить

  наставля́ти, наста́вити, -влю, -виш, настановля́ти, настанови́ти, -новлю́, -новиш (кого на що); навча́ти, навчи́ти мног. понавча́ти понау́чувати, -чую, -чуєш , повча́ти , напучувати, -чую, -чуєш и напуча́ти, напути́ти, -пучу́, -пути́ш (кого на що)

  \наставлятьть на ум (на ра́зум) — наставляти, настави́ти (настановля́ти, настанови́ти) на [до́брий] ро́зум, навча́ти, навчи́ти, повча́ти несов., напу́чувати напуча́ти, напути́ти

  Русско-украинский словарь > наставлять

 • 11 наставлять

  I несовер. – наставлять; совер. – наставить
  1) (что-л.) (надставлять)
  put/place/set (many); piece (on), add; add a piece (on); put on; lengthen (by) (удлинять чем-л.)
  2) (кого-л./что-л.), (на кого-л./что-л.) (нацеливать)aim (at), level (at), point (at)

  II (кого-л.)

  1) (поучать кого-л.) instruct
  2) (кого-л.), (в чем-л.) teach

  * * *

  1) edify; 2) set

  * * *

  (что-л.) (надставлять) put/place/set (many)

  * * *

  catechize

  monitor

  Новый русско-английский словарь > наставлять

 • 14 наставлять

  1) General subject: add, admonish, aim, edify, homilize, instruct, level, monish, monitor, piece, place, put, set, teach, tutor, patronize

  2) Church: catechize, catechize

  3) Engineering: extend

  4) Rare: sermon

  5) Religion: council, counsel, disciple, exhort, follow-up

  6) Business: direct

  7) Drilling: join

  Универсальный русско-английский словарь > наставлять

 • 15 наставлять

  v

  1) gener. anleiten, belehren , ermahnen, ermähnen, instruieren

  2) colloq. vergattern

  3) dial. berichten

  4) pompous. unterweisen , anweisen

  Универсальный русско-немецкий словарь > наставлять

 • Источник: https://translate.academic.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C/ru/

  Нуш букви яя, позначення звуків [йа]. друкування букв, складів, слів. підготовка руки до написання рукописних букв: письмо правого півовала

  Наставити вухо

  Урок № 65 Українська мова

  Тема. Букви Яя, позначення звуків [йа]. Друкування букв, складів, слів. Підготовка руки до написання рукописних букв: письмо правого півовала.

  Мета: ознайомити учнів з буквою, її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук, читати склади, слова з буквою я; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уяву, увагу, мислення, фонематичний слух, зв’язне мовлення, інтелектуальні здібності, пізнавальний інтерес; виховувати гуманні почуття, естетичні смаки, любов та дбайливе ставлення до природи.

  Хід уроку

  І.Організаційний момент

  Сьогодні у нас незвичайний урок,

  Сьогодні ми зробимо ще один крок.
  В країну природи, в країну погоди,

  В країну чудової української мови.

  II. Актуалізація опорних знань учнів

  Розминка

  1. «Вгадай букву»

  Хлопець йшов за кроком крок, на спині він ніс мішок.

  А як глянути здаля — то виходить буква«Я». Л. Андрієнко

  2. «Полювання»

  Ясени ледь-ледь шуміли — яснооке сонце сіло.

  Яструб ящірку несеЯ — остання буква. Все.О. Кононенко

  3. Робота над загадкою

  У святковому залі стоїть, як картинка,

  Весела зелена красуня(ялинка).

  III. Повідомлення теми уроку, мотивація діяльності

  — Сьогодні на уроці ми вивчимо ще одну букву, але ця буква непроста. Вона ніби актриса, яка може грати різні ролі. І сьогодні ми дізнаємося,якими ж ці ролі можуть бути.

  IV. Вивчення нового матеріалу

  Буква я на початку слова позначає два звуки — [йа]

  — У яких ще словах буква я стоїть на початку слова? Прочитайте їх.

  — Які імена дітей ми ще не прочитали? (Надія, Лідія)

  — Складемо до них звукові моделі.

  — Поділіть слова на склади.

  Перший склад — на, позначається звуками [н], [а].

  Другий склад — ді, позначається звуками [д′], [і].

  Третій склад — я, позначається звуками [й], [а].

  — Після якої букви стоїть буква я у слові Надія? (Після букви і)

  — Який звук позначає буква і? (Голосний)

  — Отже, можна сказати, що буква я позначає два звуки ще й тоді, коли стоїть після голосного.

  Буква я після голосного позначає два звуки — [йа]

  3. Бесіда

  — А от ще яку роль виконує в нашому мовленні буква я, ви дізнаєтесь з віршика, який написав для вас А. Шибаєв.

  Всьому світу спішить

  Я мерщій доповісти:

  — Чи ж ви знаєте, хто Я?

  Ви не знаєте, хто Я.

  Я не просто собі Я

  — Я — склад!

  Я — літера!

  Я — слово!

  — Отже, буква я може бути і літерою, і складом, і окремим словом.

  — А тепер вимовимо слова складами: я-лин-ка, я-гід-ка, я-щик, я-скра-вий.

  — Назвіть лише перший склад у цих словах.

  — Який перший звук? ([й])

  — Який другий звук? ([а])

  — Отже, у першому складі два звуки [йа],які на письмі позначаються однією буквою я.

  — Послухайте речення і подумайте, які слова може заміняти буква я.

  Я доглядатиму маленьких теляток і поросяток, жовтенькихкурчаток і каченяток.

  — Хто буде доглядати за маленькими тваринами? (Я) А хто це — «Я»? (Відповіді дітей.) Як бачите, кожен з вас замість свого імені може сказати: Я. Отже, я може вживатися замість імені людини.

  1. Слухання вірша

  ЯБЛУНЬКА

  В лісі яблунька, в лісі дичка,

  Рясно яблучок невеличких.

  Плаче яблунька, плаче дичка:

  — Родять яблучка,звуть — кислички… В. Гринько

  *— Про що розповідається у вірші? (У вірші розповідається продерево.)

  — Як називається дерево? (Яблунька)

  — Чому плаче яблунька? (Її плоди називають кисличками.)

  2. Звуковий аналіз слова яблунька

  — Біля новорічної ялинки завжди відбувається багато чудес. Та, на жаль, Новий рік давно вже минув, але все ж таки чудеса в нас сьогодні будуть. Бо всі ми станемо на деякий час учасниками гри «Поле чудес».

  Вестиму її я, поки Леонід Якубович перебуває у відпустці. Під час гри ми будемо вдосконалювати навички читання, звуко-буквеного аналізу слів.

  А завдання нашої гри розкажуть нам про цікавих тваринок, що «дружать» з буквою я.

  V. Основна частина. Гра «Поле чудес»

  I відбірковий тур

  — Отже, ми готові розпочати гру. Перепусткою до участі у I турі буде таке завдання.

  • Зробіть звуковий аналіз слів: явір, язик, Марія.

  — Перші три учні, які правильно виконають завдання, стануть учасниками І туру нашої гри.

  I тур

  Ця прудка зелененька тваринка без жалю залишає свій хвостик ворогові, та інколи їх у неї буває цілих два. (Ящірка)

  1) Творче читання

  — Прочитайте вірш, вставляючи в слова букву, якої бракує.

  ..ринка …кову хвалилась:

  — В мене …линка у дворі

  Причепурилась, гарно вбралась,

  Стоїть на втіху дітворі.

  — Про кого розповідається у вірші? (Про Яринку і Якова)

  — Якою літерою починаються імена цих дітей? (Буквою Я)

  — Як потрібно записати ці слова? (З великої букви) Чому?

  — Яка перша буква в слові ялинка? (Буква я)

  — Які звуки вона позначає? (Звуки [й], [а])

  — Які імена починаються буквою Я? (Яків, Ярослав, Явдоха,Ярина)

  — Які імена закінчуються буквою Я? (Володя, Леся, Надія, Валя)

  II відбірковий тур

  За відповіді під час II відбіркового туру діти отримують фішки. Три учні, які матимуть найбільшу кількість фішок по закінченню II відбіркового туру, стають учасниками II туру гри.

  • Читання слів з буквою я.

  Настя

  Зоряна

  телятко

  Марта

  Тамара

  поросятко

  Катря

  Уляна

  ягнятко

  — Чому слова перших двох стовпчиків записані з великої букви?

  — Прочитайте слова, в яких немає букви я.

  — Зачитайте слова, в яких бува я знаходиться в кінці слова; у другому складі.

  — Чим схожі між собою слова третього стовпчика?

  — До слів третього стовпчика доберіть узагальнюючу назву.

  Гра «Тато, мама , я –щаслива сімя.».

  Зайчиха — …,…; качка — …,…; слониха — …,…; лисиця — …, …;гуска — …,…. .

  Гра «Додай словечко».

  У кози — козенятко. У корови — . У миші — мишенятко. У свині — .

  У пташки — пташенятко. У вівці — .

  II тур

  Хижий птах, що дуже часто у давнину був помічником людини під час полювання.

  — Назвіть птахів, у назвах яких зустрічається буква я. (Зяблик,дятел, зозуля) Що цікавого можете розповісти про них?

  Фізкультхвилинка

  III відбірковий тур

  • Гра «Вгадай предмет за ознакою».

  Соковите, пахуче, кругле(яблуко).

  Зелена, колюча, святкова(ялинка).

  Балакучий, довгий, гострий(язик).

  Логічна вправа. Зв’яжіть слово в овалі з тим, яке найбільше підходить до нього за змістом. Намалюйте стрілку, що з’єднує ці слова.

  III тур

  Найбільший та найсильніший представник родини кішок, близький родич тигра та леопарда. Може вполювати оленя чи крокодила. Занесений до міжнародної Червоної книги. (Ягуар)

  — Для чого існує Червона книга? Як необхідно ставитися до природи, щоб зберегти її первозданну красу?

  • Читання сильними учнями віршика-казочки Л. Біленької «Ягуар купив буквар»

  Просило Ягуренятко (Таке допитливе звіря):

  — Навчи мене читати, татку!Купи, будь ласка, букваря!

  Послухав Ягуар синочка, приніс букварика йому.

  Сидить синок у холодочку і вчиться розуму-уму.

  Кмітливе Ягуренятко дійшло уже до букви «Я»,

  Радіють син, і мама, й татко —вся ягуарова сім’я.

  — Чому радіє ягуарова сім’я?

  — Чого вчить нас цей віршик-казочка?

  — А якщо ягуреня почне всім розказувати, яке воно розумне і кругом казати: «ЯЯ!», чи будуть задоволені його мама і тато? Чому?

  Гра з глядачами. Великий дикий бик, що має довгу вовну. Проживає переважно в горах. (Як) — Скільки звуків позначає буква я в цьому слові? Доведіть свою думку.

  Фінал. Хвостик бубликом згорнув, у будиночку заснув.

  Та й вві сні наставив вуха, чи не йде хто, слуха, слуха(цуценя).

  — Скільки звуків позначає буква я в цьому слові? Доведіть свою думку.

  С упер-гра. Продовжте ряд: «У корови — теля. У гуски -гусеня.А у людини –» Хто?

  Офтольмологічна пауза.

  VІ. Робота з підручником (стор. 66)

  Завдання 1. Знайди букви Я і я в рядку.

  Завдання2. Читання складів з буквою Я.

  Завдання 3. Знайди слово – підпис до малюнка. (Якір)

  Буква я позначає два звуки [йа] напочатку слова і складу.

  Звуковий аналіз слів як та маяк за підручником.

  Завдання 4. «Зайві» слова.

  Над болотом летить чапля. ( Яблуко,крапля)

  У вазі стояла конвалія. (Мелодія, паляниця)

  У дворі росла яблуня. (Тополя, парасоля)

  VІІ. Робота в зошиті з друкованою основою (стор. 50)

  1 рядок – друкуємо велику та маленьку літери Яя.

  2 рядок – друкуємо велику літеру Я.

  3 рядок – друкуємо маленьку літеру я.

  4 рядок – друкуємо склади: ял, ящ, ям, яз.

  5 рядок – друкуємо слово яблуня.

  VІІІ. Підсумок уроку та результатів гри

  Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отриманих фішок.

  Нагородження переможців гри.

  Источник: https://vseosvita.ua/library/nus-bukvi-aa-poznacenna-zvukiv-ja-drukuvanna-bukv-skladiv-sliv-pidgotovka-ruki-do-napisanna-rukopisnih-bukv-pismo-pravogo-pivovala-94786.html

  Слово Доктора
  Добавить комментарий